Tìm kiếm nhà mạng số điện thoại miễn phí

Powered by SMSOnline


Đây là cái gì?

Đây là một công cụ miễn phí giúp bạn tìm kiếm thông tin vận chuyển và dữ liệu vị trí liên quan đến số điện thoại bạn nhập.
Trang này cho phép bạn tìm kiếm thông tin chi tiết về số điện thoại dựa trên hồ sơ cơ sở dữ liệu. Vì số điện thoại được thiết kế đều đặn ở hầu hết các khu vực, bạn có thể tìm kiếm thông tin như khu vực và nhà mạng được gán.

Nếu bạn cần số điện thoại dùng một lần nơi bạn thực sự có thể nhận được tin nhắn SMS, bạn có thể sử dụng các số điện thoại dùng một lần miễn phí được cung cấp bởi SMSOnline..Tra cứu nhà mạng theo số điện thoại


Hiểu đúng kết quả tra cứu nhà mạng

Công cụ tra cứu nhà mạng trên trang này có thể giúp xác định nhà cung cấp viễn thông mà số điện thoại thuộc về, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là kết quả có thể không luôn chính xác.

Ở nhiều quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản, hệ thống Number Portability (LNP, MNP) đã được triển khai, và điều này có nghĩa là người dùng có thể giữ số điện thoại của họ khi chuyển đổi nhà mạng di động. Do đó, nhà cung cấp viễn thông thu được từ tra cứu nhà mạng có thể là công ty ban đầu đã cấp số điện thoại đó, không nhất thiết phải là nhà mạng di động hiện đang sử dụng số đó.

Ở một số quốc gia tại châu Mỹ, bao gồm cả Hoa Kỳ, việc xác định nhà mạng di động từ số điện thoại là một điều khó khăn. Không giống như nhiều quốc gia khác, nơi mỗi nhà mạng di động được gán một dải số điện thoại cụ thể, tại Hoa Kỳ, các số điện thoại được phân bổ dựa trên khu vực địa lý thay vì từng nhà mạng riêng lẻ.
Do đó, dữ liệu thu được từ số điện thoại thường chỉ ra khu vực địa lý nơi số đó được cấp (như Oregon hoặc Wyoming), thay vì xác định xem số đó thuộc về AT&T, T-Mobile, hay một nhà mạng khác.


Lợi ích của việc xác định nhà mạng từ số điện thoại

Có nhiều lợi ích khi xác định được nhà mạng từ số điện thoại.
Ví dụ, khi nhận cuộc gọi từ số không xác định, việc xác định được nhà mạng có thể cung cấp một số manh mối về khu vực nơi cuộc gọi được thực hiện. Trong trường hợp cuộc gọi liên quan đến lừa đảo hoặc tống tiền, xác định được nhà mạng di động và báo cáo với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thể nhờ sự trợ giúp từ các cơ quan thi hành pháp luật.
Hơn nữa, việc xác định nhà mạng có thể có giá trị cho mục đích tiếp thị. Ví dụ, khi triển khai khuyến mãi dành cho người dùng sinh sống tại các khu vực cụ thể, việc thu hẹp khu vực dựa trên số điện thoại có thể được thực hiện dễ dàng hơn.