SMSOnline

Trạng thái máy chủ

Dưới đây là trạng thái hoạt động của các hệ thống tạo nên SMSOnline.cloud.

Nếu các hệ thống tạo nên SMSOnline gặp sự cố, có thể không nhận được tin nhắn một cách chính xác.

Trong trường hợp xảy ra sự cố hệ thống, thường sẽ tự động giải quyết trong vài phút.

Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ chúng tôi.

Nếu tất cả các trạng thái đều hoạt động và mất quá nhiều thời gian để nhận tin nhắn của bạn, có thể có vấn đề với người gửi, như lỗi hệ thống hoặc số điện thoại của chúng tôi bị cấm.


Loading...